<kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

       <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

           <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

               <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                   <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                       <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                           <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                               <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                   <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                       <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                           <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                               <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                   <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                       <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                           <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                               <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                                   <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                                       <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                                           <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                                               <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                                                   <kbd id='kXZt2Vm9a'></kbd><address id='kXZt2Vm9a'><style id='kXZt2Vm9a'></style></address><button id='kXZt2Vm9a'></button>

                                                                                     金沙澳门娱乐:人民币市场汇价(3月12日)

                                                                                     2019年03月12日 10:10 来源:南海市新闻资讯站

                                                                                      新华社北京3月12日电 中国外汇交易中心3月12日受权公布人民币对美元、欧元、日元、港元、英镑、澳元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、卢布、兰特、韩元、迪拉姆、里亚尔、福林、兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、墨西哥比索及泰铢的市场汇价。

                                                                                      3月12日人民币汇率中间价如下:

                                                                                      100美元671.28人民币

                                                                                      100欧元755.84人民币

                                                                                      100日元6.0318人民币

                                                                                      100港元85.516人民币

                                                                                      100英镑889.24人民币

                                                                                      100澳元474.66人民币

                                                                                      100新西兰元458.73人民币

                                                                                      100新加坡元494.62人民币

                                                                                      100瑞士法郎664.67人民币

                                                                                      100加元501.23人民币

                                                                                      100人民币60.851马来西亚林吉特

                                                                                      100人民币981.48俄罗斯卢布

                                                                                      100人民币213.22南非兰特

                                                                                      100人民币16839韩元

                                                                                      100人民币54.723阿联酋迪拉姆

                                                                                      100人民币55.874沙特里亚尔

                                                                                      100人民币4175.79匈牙利福林

                                                                                      100人民币56.899波兰兹罗提

                                                                                      100人民币98.72丹麦克朗

                                                                                      100人民币139.61瑞典克朗

                                                                                      100人民币128.91挪威克朗

                                                                                      100人民币80.997土耳其里拉

                                                                                      100人民币288.89墨西哥比索

                                                                                      100人民币471.8泰铢